ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 14) 30 พ.ย. 65
การขับเคลื่อนการขยายผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning (อ่าน 163) 19 ส.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งกรรมการแข่งขันวิชาการกลุ่มคุณภาพนาด้วง ประจำปี 2565 (อ่าน 171) 11 ส.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสายผู้สอน กลุ่มคุณภาพนาด้วง 16 สิงหาคม 2565 (อ่าน 180) 11 ส.ค. 65
ตารางรับวัคซีนโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น (อ่าน 384) 13 ต.ค. 64
ประชุมโรงเรียนต้านทุจริตและความโปร่งใส ITA (อ่าน 384) 20 ก.ย. 64
มอบเงินเยียวยาสถานการณ์โควิด 19 จำนวน 2,000 บาท ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 406) 20 ก.ย. 64